Bezpieczne gromadzenie danych

Bezpieczne gromadzenie i udostępnianie danych to główne zadania macierzy RAID firmy Qsan. Gromadzenie danych może odbywać się zarówno w sieci SAN jak i na środowisko NAS. Qsan otrzymał certyfikaty zgodności od firm, które specjalizują się w systemach kopii zapasowych i backupu danych: Acronis, Veeam oraz CommVault. Certyfikaty gwarantują, że backup danych wykonany na macierze Qsan przebiegnie bez problemu.